top of page

Комуникация с клиенти

Общуването е в основата на всички човешки взаимоотношения. Някои хора общуват с голяма лекота, докато за други успешната комуникация представлява усилие. За щастие, общуването е умение, което можем да развием или подобрим, за да се радваме на приятни, ползотворни и успешни лични и професионални отношения. 

 

Подобрете ефективността на общуване на своите служители и удовлетвореността на клиентите с това обучение, водено от Деница Димитрова – експерт по комуникация и по подбор, развитие и управление на човешките ресурси, дългогодишен заместник-директор (2006 – 2022) на един от най-успешните театри в България – Драматичен театър – ПловдивДеница Димитрова е възпитаник на ЕГ "Иван Вазов" - Пловдив (английски и руски език), завършва с отличие University of Southern Maine (САЩ), където придобива бакалавърска степен по "Комуникация" (Communication). Сред основните дисциплини, по които се обучава, са междуличностна, организационна, медийна, бизнес, невербална и други видове комуникация. Тя е и магистър по „Управление на човешките ресурси“. Сред професионалните й занимания са и дигитален маркетинг, и превод на драматургия.

Силен привърженик на ученето чрез преживяване, Деница персонализира всяко обучение спрямо сферата на работа и нуждите на всеки отделен екип – разиграват се ролеви игри и се дискутират казуси, които са характерни за работата на обучавания екип, и чрез тях се придобива необходимият комуникационен опит.

Част от темите, които обучението би могло да обхване, са:

  • Шарен свят - шарена комуникация

  • Очаквания и нагласи на клиента

  • Как думите да работят за нас

  • Как ни издават тялото, лицето и гласът

  • Особености на комуникацията лице в лице, по телефон, по имейл и в социални медии

  • Мълчанието като комуникация

  • Реакции при конфликти, оплаквания и жалби

Обучението е подходящо за професионалисти от всички йерархични нива в сферата на обслужване на клиенти.

Курсът е еднодневен и се провежда под формата на лекция, дискусия, ролеви игри и практически задачи. 

За оферта, моля, обадете на тел. 0888044414 или пишете на cd@carpediemy.com.

Деница Димитрова

с Деница Димитрова

bottom of page