top of page
Владимир Гунчев

Информационна защита
на лекарски практики

с д-р Георги Димитров и д-р Владимир Гунчев

Георги Димитров

Д-р Владимир Гунчев е бакалавър по “Публична администрация” и магистър по “Международни икономически отношения” в УНСС. През 2018 г. успешно защитава докторска дисертация в УНИБИТ - София в научно направление 9.1. "Национална сигурност".

 

Заемал е различни длъжности в сферата на защита на информация и сигурност на полети на летище “Хийтроу”, Лондон. Дългогодишен служител в ДАНС. От 2022 г. се занимава с проекти в областта на управлението на риска и търговията с криптовалута, в частност информационна защита на транзакциите. Специалист е по мерки за информационна защита на приложения и мобилни устройства. Автор е на редица научни изследвания в областта на анализа на риска, информационната и физическа сигурност.

Обучението обхваща важни аспекти от мениджмънта на лекарски практики, актуални рискове и адекватни политики за защита на информацията. Подходящо е за общопрактикуващи лекари, лекари по дентална медицина и специалисти, които управляват собствени практики. Двамата лектори са с дългогодишен опит в областта на защита и администриране на информацията в сектор "Здравеопазване". Темите, които ще бъдат разгледани, включват:

1. Категории лични данни, обработвани в лекарските практики

2. Политика за защита на личните данни на НЗИС

3. Лекарската тайна в контекста на GDPR

4. Рискове и последствия от нерегламентиран достъп до информацията, създавана и съхранявана в лекарските практики

5. Ежедневни заплахи - фишинг, компютърни вируси, социално инженерство, човешки фактор

6. Политики и мерки за защита

- безопасен интернет и правила за безопасно сърфиране в мрежата;
- сигурност на електронните пощенски адреси;
- силни пароли;

- антивирусни програми;
- ползване на VPN;
- защита на мобилните устройства;
- рамка за изготвяне на политиката за защита на личните данни на пациентите.

7. Същност на кибер застраховките

8. Правила и политика за изграждане и експлоатация на системи за видеонаблюдение в практиките

БОНУС - Всеки от участниците в обучението ще получи образец на задължителната за всеки администратор на лични данни "Политика за защита на личните данни", адаптирана специално за лекарски практики. 

Курсът е с продължителност 4 часа и се провежда присъствено. 

Индивидуална такса за участие: 220 лв. без ДДС

За групови обучения изготвяме индивидуална оферта. За повече информация, моля, обадете се на 0888044414 или пишете на cd@carpediemy.com.

Д-р Георги Димитров е завършил факултет "Сигурност" на Академията на МВР и "Право" в ЮЗУ "Неофит Рилски". През 2018 г. успешно защитава докторска дисертация в УНИБИТ - София в научно направление 9.1. "Национална сигурност".

 

В периода 2003 - 2022 г. заема различни длъжности в структурите на МВР и ДАНС. Понастоящем е ангажиран предимно с проекти в областта на управлението на риска, сигурността на информацията и конкурентното разузнаване. Преподавател е по “Информационна сигурност” във ВУАРР - Пловдив и е сертифициран преподавател по “Основи на киберсигурността” в Европейски иновативен централен хъб “Тракия”. Автор е на редица научни изследвания в областта на анализа и управлението на риска, управлението на кризи и сигурността на информацията.

bottom of page